Kamerstuk 33243-21

Amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 13 over het mogelijk maken van ingrijpen door de minister bij onvoldoende uitvoering van bepaalde taken van het Zorginstituut

Dossier: Wijziging van de Wet cliƫntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Gepubliceerd: 29 januari 2013
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-21.html
ID: 33243-21

15,3 %
84,7 %

PVV

GL

CU

CDA

PvdD

SGP

D66

50PLUS

SP

PvdA

VVD


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 29 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt na artikel 47c een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 47ca

Indien Onze Minister van oordeel is dat het bepaalde bij de artikelen 47a tot en met 47c niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd door het Zorginstituut kan hij het Zorginstituut een schriftelijke aanwijzing geven, dan wel de betreffende taak van het Zorginstituut overnemen.

II

In artikel VII, onderdeel P, wordt na artikel 66d een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 66da

Indien Onze Minister van oordeel is dat het bepaalde bij de artikelen 66b tot en met 66d niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd door het Zorginstituut kan hij het Zorginstituut een schriftelijke aanwijzing geven, dan wel de betreffende taak van het Zorginstituut overnemen.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de minister de mogelijkheid heeft om in te grijpen indien het Zorginstituut bepaalde opgedragen taken naar het oordeel van de minister niet of niet naar behoren uitvoert. Het betreft in het bijzonder de taken omtrent de instelling van een professionele standaard of meetinstrument en het verzamelen, samenvoegen en beschikbaar maken van informatie over de kwaliteit van verleende zorg. De indiener is van mening dat wanneer het Zorginstituut de taken omtrent het openbare register waarin de professionele standaard is opgenomen (de taken als omschreven in de artikelen 47a tot en met 47c van de Wet cliëntenrechten zorg en als omschreven in de artikelen 66b tot en met 66d van de Zorgverzekeringswet) niet of niet naar behoren uitvoert, de minister het Zorginstituut een schriftelijke aanwijzing moet kunnen geven of zelfs de betreffende taken van het Zorginstituut moet kunnen overnemen. Met dit amendement wordt de mogelijkheid om in te grijpen bij het Zorginstituut uitgebreid ten opzichte van de mogelijkheid die reeds bestaat onder artikel 21 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.

Leijten