Kamerstuk 33243-15

Amendement van het lid Leijten over het toevoegen van een voorhangbepaling aan de Wet clientenrechten zorg

Dossier: Wijziging van de Wet cliƫntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Gepubliceerd: 23 januari 2013
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-15.html
ID: 33243-15

15,3 %
84,7 %

SP

GL

CDA

PVV

PvdA

SGP

PvdD

50PLUS

VVD

D66

CU


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 23 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 45 een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het ontwerp voor een krachtens het eerste lid vast te stellen ministeriële regeling wordt aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De ministeriële regeling wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken na de overlegging van het onderwerp.

Toelichting

Met dit amendement wordt een lichte voorhangbepaling toegevoegd aan artikel 45 van de Wet cliëntenrechten zorg. Zodoende zal het ontwerp voor de ministeriële regeling zoals vastgesteld volgens artikel 45, eerste lid van de Wet cliëntenrechten zorg aan beide kamers der Staten-Generaal worden overgelegd.

Leijten