Kamerstuk 33243-18

Amendement van het lid Leijten regelende dat de professionele standaard wordt vastgesteld door de beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen

Dossier: Wijziging van de Wet cliƫntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Gepubliceerd: 23 januari 2013
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-18.html
ID: 33243-18

15,3 %
84,7 %

GL

PvdA

PvdD

VVD

CU

CDA

SP

50PLUS

D66

PVV

SGP


Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 23 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, komt artikel 1, onderdeel m, als volgt te luiden:

m. professionele standaard:

het geheel van richtlijnen, modules, normen en zorgstandaarden opgesteld door de beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen, dat betrekking heeft op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en dat richtinggevend is voor zorgaanbieders bij het verlenen van goede zorg;

II

In artikel I, onderdeel A, komt artikel 1, onderdeel n, als volgt te luiden:

n. meetinstrument:

een in samenhang met de professionele standaard opgesteld middel waarmee een indicatie kan worden verkregen van de kwaliteit van de geleverde zorg;

III

In artikel VII, onderdeel A, komt artikel 1, onderdeel z als volgt te luiden:

z. professionele standaard:

het geheel van richtlijnen, modules, normen en zorgstandaarden opgesteld door de beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen, dat betrekking heeft op het gehele zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces en dat richtinggevend is voor zorgaanbieders bij het verlenen van goede zorg;

IV

In artikel VII, onderdeel A, komt artikel 1, onderdeel aa als volgt te luiden:

aa. meetinstrument:

een in samenhang met de professionele standaard opgesteld middel waarmee een indicatie kan worden verkregen van de kwaliteit van de geleverde zorg;

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de professionele standaard wordt vastgesteld door de beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen. Hierdoor wordt de professionele standaard opgesteld op basis van de medische wetenschap en de expertise van artsen. De rechten van cliënten zijn al uitstekend gewaarborgd in bestaande wet- en regelgeving. De indiener is van mening dat het opstellen van een professionele standaard een taak is van de beroepsgroep zelf. Uiteraard moet de kwaliteit leidend zijn, dat is een intrinsiek onderdeel van de beroepseer.

Leijten