Kamerstuk 33243-33

Gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester (t.v.v. 33243, nr. 23) over het toegankelijk maken van informatie over kwaliteit

Dossier: Wijziging van de Wet cliƫntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Gepubliceerd: 30 januari 2013
Indiener(s): Lea Bouwmeester (PvdA), Hanke Bruins Slot (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-33.html
ID: 33243-33
Origineel: 33243-23

100,0 %
0,0 %

PvdA

PVV

VVD

D66

50PLUS

GL

CDA

PvdD

SP

CU

SGP


Nr. 33 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN BOUWMEESTER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 23

Voorgesteld 5 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg betrekking heeft op de kortdurende maar ook de langdurige zorg;

van mening dat transparantie van kwaliteit zowel voor de kortdurende als de langdurige zorg belangrijk is;

van mening dat het verzamelen van informatie over kwaliteit op één website voor alle doelgroepen toegankelijk moet zijn;

roept de regering op, deze informatie toegankelijk te maken voor mensen met laaggeletterdheid en mensen met een beperking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Bouwmeester