Kamerstuk 33243-22

Motie van de leden Bruins Slot en Slob over gebruikmaken van reeds bestaande professionele standaarden

Dossier: Wijziging van de Wet cliƫntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Gepubliceerd: 29 januari 2013
Indiener(s): Arie Slob (CU), Hanke Bruins Slot (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-22.html
ID: 33243-22

100,0 %
0,0 %

VVD

PVV

CU

PvdD

GL

CDA

PvdA

D66

50PLUS

SP

SGP


Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN SLOB

Voorgesteld 29 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de kortdurende en langdurige zorg allerlei organisaties bezig zijn met het professionaliseren van standaarden;

van mening dat kwaliteit zo veel mogelijk in de praktijk tussen zorgvrager en zorgprofessional tot stand moet komen;

van mening dat organisaties door de oprichting van een nieuw instituut voor kwaliteit niet met extra administratieve lasten geconfronteerd moeten worden;

verzoekt de regering, het Kwaliteitsinstituut op te roepen zo veel mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande professionele standaarden waar organisaties nu mee werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Slob