Stemming

Motie van het lid Leijten over versterking van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden

12,7 %
87,3 %


GL

CDA

SGP

50PLUS

PvdA

PvdD

VVD

D66

PVV

SP

CU


Nr. 27 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 29 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verpleegkundigen en verzorgenden en hun beroepsvereniging zich nu geen eigenaar voelen van het Zorginstituut Nederland;

overwegende dat het onwenselijk is als er professionele standaarden worden geformuleerd die geen draagvlak hebben bij de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden en de beroepsgroep als geheel;

overwegende dat sterke en goed georganiseerde beroepsverenigingen een emanciperend effect hebben op de beroepsgroep;

verzoekt de regering, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken door de organisatiegraad te verhogen en daarmee de beroepsgroep te emanciperen zodat zij een sterke positie krijgt in het Zorginstituut Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie van het lid Leijten over versterking van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden

2013-01-29
Dossier: 33243
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-27.html