Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 oktober 2012
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport