Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 oktober 2012
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Motie
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport