Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 oktober 2012
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2013A0476612
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 oktober 2013. Beantwoording vragen commissie over de vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo - 33204-35

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg AWBZ d.d. 7 november 2013.

7 november 2013

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2012A04946
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 juni 2013 Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/WMO - 33204-33

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 augustus 2013

5 juli 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2013A01309
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 maart 2013 Vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo - 33204-22

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij toegewezen debat Vermogensinkomensbijtelling

29 maart 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A04935
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 januari 2013 Beantwoording van de vragen over de vermogensinkomensbijtelling (VIB) - 33204-21

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij toegewezen debat

7 februari 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A03989
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 12 oktober 2012 Aanbieding afschrift van de brief van 25 sept. jl. aan alle colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten (in afschrift aan de gemeenteraden) over inkomensgrenzen in de Wmo - 33204-20

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om ter voorbereiding van de volgende procedurevergadering een standvanzakenbrief te sturen waarin beleidsvoorstellen (incl. het wetgevingsproces en een stappenplan) op het gebied van de Wmo

8 november 2012

Besluitenlijst 2012A02930
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 17 september 2012 Verzoek om spoedige behandeling van het wetsvoorstel - 33204-8

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire behandeling van het wetsvoorstel

11 oktober 2012

Besluitenlijst 2012A02930
Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 1 oktober 2012 Actualisatie van de in de memorie van toelichting gemaakte berekening van de inkomenseffecten - 33204-18

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrokken bij stemmingen over het wetsvoorstel

11 oktober 2012

Gewijzigde motie (nader)
Motie
Amendement
Brief regering
Besluitenlijst 2012A02036
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 15 mei 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33204-6

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

24 mei 2012

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)