Stemming

Motie Leijten over stoppen met de vermogensinkomensbijtelling

12,7 %
87,3 %


PvdD

PvdA

D66

CU

50PLUS

PVV

GL

VVD

CDA

SGP

SP


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ/Wmo in de praktijk leidt tot onaanvaardbaar hoge eigen bijdragen;

van mening dat uitzonderingen de uitvoering ingewikkeld en bureaucratisch maken;

verzoekt de regering, te stoppen met de vermogensinkomensbijtelling en hiervoor dekking te zoeken in de aanscherping van de geneesmiddelenprijzenwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie Leijten over stoppen met de vermogensinkomensbijtelling

2013-04-04
Dossier: 33204
Indiener(s): Renske Leijten
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-23.html