Stemming

Gewijzigde motie van het lid Keijzer (t.v.v. 33204, nr. 27) over de effecten van de maatregel op het besteedbaar inkomen

39,3 %
60,7 %


50PLUS

CU

SGP

CDA

GL

PvdA

D66

PVV

PvdD

SP

VVD


Nr. 31 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 9 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord Bruggen Bouwen een maatregel is opgenomen die stelt dat de intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd tot de zak- en kleedgeldnorm;

constaterende dat er een groot maatschappelijk draagvlak en een Kamermeerderheid is om de «uitwassen» van de vermogensinkomensbijtelling op te lossen;

van mening dat het niet zinvol is om de vermogensinkomensbijtelling op onderdelen te repareren als er op termijn een nieuwe verzwaring wordt ingevoerd;

spreekt uit dat bij de uitwerking van deze maatregel duidelijkheid verschaft wordt over de effecten op het besteedbaar inkomen van verschillende doelgroepen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer


Gewijzigde motie van het lid Keijzer (t.v.v. 33204, nr. 27) over de effecten van de maatregel op het besteedbaar inkomen

2013-04-08
Dossier: 33204
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-31.html