Stemming

Motie van het lid Leijten over het verhogen van de grens van het heffingvrij vermogen

11,3 %
88,7 %


CDA

PvdA

VVD

PVV

SGP

SP

D66

CU

50PLUS

PvdD

GL


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 27 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een belastingplichtige recht heeft op een heffingvrij vermogen van € 20 785 alleenstaand en een heffingvrij vermogen van € 41 570 samen met een fiscale partner;

van mening dat € 20 785 een laag bedrag is voor een eigen vermogen en het onredelijk is om hierover 12% vermogensinkomensbijtelling te vragen;

verzoekt de regering, de grens van € 20 785 voor een heffingvrij vermogen voor een belastingplichtige te verhogen naar de grens van een heffingvrij vermogen met een fiscale partner van € 41 570,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

2012-09-27
Dossier: 33204
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-14.html