Gepubliceerd: 8 april 2013
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-31.html
ID: 33204-31
Origineel: 33204-27

39,3 %
60,7 %

SP

GL

CU

PvdD

SGP

50PLUS

D66

PVV

PvdA

CDA

VVD


Nr. 31 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 9 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord Bruggen Bouwen een maatregel is opgenomen die stelt dat de intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd tot de zak- en kleedgeldnorm;

constaterende dat er een groot maatschappelijk draagvlak en een Kamermeerderheid is om de «uitwassen» van de vermogensinkomensbijtelling op te lossen;

van mening dat het niet zinvol is om de vermogensinkomensbijtelling op onderdelen te repareren als er op termijn een nieuwe verzwaring wordt ingevoerd;

spreekt uit dat bij de uitwerking van deze maatregel duidelijkheid verschaft wordt over de effecten op het besteedbaar inkomen van verschillende doelgroepen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer