Gepubliceerd: 27 september 2012
Indiener(s): Renske Leijten
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-15.html
ID: 33204-15
Wijzigingen: 33204-19

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 27 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen niet rond kunnen komen met de zak- en kleedgeldnorm die nu gehanteerd wordt;

constaterende dat bewoners in zorginstellingen door steeds meer bezuinigingsmaatregelen getroffen worden en dat drie kwart van de bewoners van AWBZ-instellingen onder de inkomensgrens van € 20 000 per jaar leven;

van mening dat mensen die een eigen bijdrage voor zorg moeten betalen, financiële ruimte moeten overhouden voor basale zaken als ontspanning, kleding of het lidmaatschap van een vereniging;

verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen naar de realiteit van de huidige zak-en kleedgeldregeling en de inkomenspositie van bewoners kenbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten