Gepubliceerd: 27 september 2012
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Renske Leijten
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-19.html
ID: 33204-19
Origineel: 33204-15

54,0 %
46,0 %

GL

CU

PvdA

D66

PvdD

SP

CDA

VVD

SGP

PVV

50PLUS


Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 2 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen niet rond kunnen komen met de zak- en kleedgeldnorm die nu gehanteerd wordt;

constaterende dat bewoners in zorginstellingen door steeds meer bezuinigingsmaatregelen getroffen worden en dat drie kwart van de bewoners van AWBZ-instellingen onder de inkomensgrens van € 20 000 per jaar leven;

van mening dat mensen die een eigen bijdrage voor zorg moeten betalen, financiële ruimte moeten overhouden voor basale zaken als ontspanning, kleding of het lidmaatschap van een vereniging;

verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen naar de realiteit van de huidige zak-en kleedgeldregeling en de inkomenspositie van bewoners kenbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Krol