Stemming

Motie van het lid Dik-Faber over voldoende middelen voor de gemeenten

36,0 %
64,0 %


PvdA

50PLUS

SP

PVV

D66

CDA

SGP

CU

PvdD

VVD

GL


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 27 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijk de komende jaren veel taken zal decentraliseren naar gemeenten, onder andere op het gebied van de AWBZ;

constaterende dat decentralisaties over het algemeen gepaard gaan met bezuinigingen;

constaterende dat de regering met de Wet houdbare overheidsfinanciën de financiële ruimte van gemeenten verder inperkt;

overwegende dat veel gemeenten zich nu al aan het voorbereiden zijn op financieel zwaardere jaren;

verzoekt de regering, zoals afgesproken in het bestuursakkoord, gemeenten over voldoende middelen te laten beschikken om hun verantwoordelijkheden waar te maken, zodat de kwaliteit van zorg gewaarborgd kan blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber


Motie van het lid Dik-Faber over voldoende middelen voor de gemeenten

2012-09-27
Dossier: 33204
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-16.html