Stemming

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Krol (t.v.v. 33204, nr. 15)

54,0 %
46,0 %


PvdD

PVV

SGP

PvdA

VVD

D66

GL

50PLUS

CDA

CU

SP


Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15

Voorgesteld 2 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel mensen niet rond kunnen komen met de zak- en kleedgeldnorm die nu gehanteerd wordt;

constaterende dat bewoners in zorginstellingen door steeds meer bezuinigingsmaatregelen getroffen worden en dat drie kwart van de bewoners van AWBZ-instellingen onder de inkomensgrens van € 20 000 per jaar leven;

van mening dat mensen die een eigen bijdrage voor zorg moeten betalen, financiële ruimte moeten overhouden voor basale zaken als ontspanning, kleding of het lidmaatschap van een vereniging;

verzoekt de regering, een onderzoek in te stellen naar de realiteit van de huidige zak-en kleedgeldregeling en de inkomenspositie van bewoners kenbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Krol


Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

2012-09-27
Dossier: 33204
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-19.html