Gepubliceerd: 27 september 2012
Indiener(s): Renske Leijten
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-14.html
ID: 33204-14

11,3 %
88,7 %

SGP

PvdD

PvdA

PVV

SP

D66

50PLUS

CDA

VVD

CU

GL


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 27 september 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een belastingplichtige recht heeft op een heffingvrij vermogen van € 20 785 alleenstaand en een heffingvrij vermogen van € 41 570 samen met een fiscale partner;

van mening dat € 20 785 een laag bedrag is voor een eigen vermogen en het onredelijk is om hierover 12% vermogensinkomensbijtelling te vragen;

verzoekt de regering, de grens van € 20 785 voor een heffingvrij vermogen voor een belastingplichtige te verhogen naar de grens van een heffingvrij vermogen met een fiscale partner van € 41 570,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten