Gepubliceerd: 4 april 2013
Indiener(s): Renske Leijten
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-23.html
ID: 33204-23

12,7 %
87,3 %

PvdD

PvdA

D66

CU

50PLUS

PVV

GL

VVD

CDA

SGP

SP


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ/Wmo in de praktijk leidt tot onaanvaardbaar hoge eigen bijdragen;

van mening dat uitzonderingen de uitvoering ingewikkeld en bureaucratisch maken;

verzoekt de regering, te stoppen met de vermogensinkomensbijtelling en hiervoor dekking te zoeken in de aanscherping van de geneesmiddelenprijzenwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten