Stemming

Motie Keijzer en Krol over het verzachten van de onbedoelde effecten van de bijtelling

34,7 %
65,3 %


GL

SGP

PvdD

50PLUS

D66

PvdA

CU

SP

CDA

PVV

VVD


Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN KEIJZER EN KROL

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met ingang van 1 januari 2013 8% van het vermogen opgeteld wordt bij het bijdrageplichtig inkomen en hierdoor flink hogere eigen bijdragen AWBZ geheven worden;

overwegende dat dit tot onbedoelde effecten leidt;

roept de regering op, te bewerkstelligen dat voor ouderen en gehandicapten de onbedoelde effecten verzacht worden door het vrij te stellen vermogen in box 3 voor volwassen verstandelijk gehandicapten te verhogen naar € 42.000, dan wel in de vaststelling van de eigen bijdrage AWBZ voor deze groep de eigen bijdrage niet langer te innen op het moment dat dit bedrag bereikt wordt;

verzoekt de regering, tot het moment waarop de desbetreffende wetgeving aangepast is de eigen bijdragen conform naar beneden bij te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Krol


Motie Keijzer en Krol over het verzachten van de onbedoelde effecten van de bijtelling

2013-04-04
Dossier: 33204
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-25.html