Stemming

Motie Agema over het terugdraaien van de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling

21,3 %
78,7 %


D66

50PLUS

PVV

VVD

GL

CU

SGP

PvdA

PvdD

SP

CDA


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling terug te draaien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema


Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling voor de vaststelling van de eigen bijdragen voor zorg of voorzieningen op grond van die wetten

2013-04-04
Dossier: 33204
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-24.html