Stemming

Motie Agema over het terugdraaien van de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling

21,3 %
78,7 %


SGP

SP

PvdA

CU

GL

PVV

CDA

50PLUS

PvdD

VVD

D66


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 4 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling terug te draaien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema


Motie Agema over het terugdraaien van de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling

2013-04-04
Dossier: 33204
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33204-24.html