Wetsvoorstel 32123-VII - 15 september 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Leveren inbreng
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering