Kamerstuk 32123-VII-13

Motie Van Raak en Griffith over niet afrekenen van agenten op het aantal bonnen dat zij uitschrijven

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010


46,7 %
53,3 %

D66

CDA

PvdA

CU

VVD

PVV

SP

SGP

PvdD

Verdonk

GL


32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 13
MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN GRIFFITH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de verplichte bonnenquota uit de landelijke prestatienormen van de politie zijn gehaald;

constaterende, dat korpsen nog steeds eigen afspraken maken en dat acht op de tien surveillanten, agenten en hoofdagenten zeggen, nog steeds te worden afgerekend op het aantal bonnen dat ze uitdelen;

verzoekt de regering alsnog een einde te maken aan de praktijk dat agenten worden afgerekend op het aantal bonnen dat ze uitschrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Griffith