Kamerstuk 32123-VII-14

Motie Van Raak over inventarisatie van problemen met handhavingssysteem BVH

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010


46,7 %
53,3 %

PvdA

CDA

GL

SP

PVV

SGP

CU

VVD

Verdonk

D66

PvdD


32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 14
MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat negen van de tien agenten die werken met het handhavingsysteem BVH zeggen, niet goed overweg te kunnen met dit computersysteem;

verzoekt de regering in samenwerking met de politiebonden een inventarisatie te maken van de problemen die agenten hebben met het handhavingsysteem BVH en een plan van aanpak op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak