Stemming

Motie Van Raak over voorkomen van sluiting van nog meer politieposten in de buurt

46,7 %
53,3 %


PvdD

Verdonk

GL

D66

PvdA

SP

VVD

CDA

CU

SGP

PVV


32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 15
MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat negen op de tien wijkagenten zeggen, onvoldoende tijd te hebben om aanwezig te zijn in de buurt;

constaterende, dat zeven op de tien agenten zeggen dat kleinschalige politieposten de veiligheid in de buurt kunnen vergroten;

verzoekt de regering te voorkomen dat als gevolg van de bezuinigingen nog meer politieposten in de buurt moeten sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak


Motie Van Raak over voorkomen van sluiting van nog meer politieposten in de buurt

2009-11-16
Dossier: 32123-VII
Indiener(s): Ronald van Raak (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VII-15.html