Stemming

Motie Azough over toegang van politiefunctionarissen tot een beveiligde internetvoorziening

44,7 %
55,3 %


CDA

SGP

PVV

SP

CU

PvdD

VVD

Verdonk

GL

PvdA

D66


32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 25
MOTIE VAN HET LID AZOUGH

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er voor de politie een beveiligde toegang tot internet voorhanden is;

overwegende, dat desalniettemin lang niet alle politieagenten in de uitoefening van hun functie gebruik kunnen maken van een internetvoorziening;

verzoekt de regering om alle politiefunctionarissen toegang te verschaffen tot een beveiligde internetvoorziening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azough


Motie Azough over toegang van politiefunctionarissen tot een beveiligde internetvoorziening

2009-11-16
Dossier: 32123-VII
Indiener(s): Naïma Azough (GL)
Onderwerpen: begroting financiën openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VII-25.html