Stemming

Motie Brinkman over onderzoek naar de effectiviteit van de politie

14,7 %
85,3 %


GL

SP

PVV

D66

PvdD

CU

SGP

Verdonk

PvdA

VVD

CDA


32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 23
MOTIE VAN HET LID BRINKMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er nog veel mis is met de effectiviteit van het Rijk in het algemeen en de politie in het bijzonder;

verzoekt de regering een onderzoek te starten naar de effectiviteit van de werkwijze en het behalen van haar resultaten, met het oog op de «core business» van de politie, hierbij rekening houdend met de noodzaak en het nut van een bonnenquotum en de carrièreontwikkeling van leidinggevenden bij de politie en de Kamer voor mei 2010 melding te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman


Motie Brinkman over onderzoek naar de effectiviteit van de politie

2009-11-16
Dossier: 32123-VII
Indiener(s): Hero Brinkman (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VII-23.html