Stemmingen

Titel
Dossier nr.
Uitslag
Indiener (partij)
Indiener (persoon)
17479 stemmingen gevonden
2009-06-16
Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende invoering van het stemmen met een stempas in een stembureau naar keuze binnen de eigen gemeente; Gewijzigd Amendement van het lid Schinkelshoek ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 10
2009-06-09
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten); Gewijzigde Motie van de leden Roemer en van Gent ter vervanging van die gedrukt onder nr. 10
2009-06-09
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten); Motie van de leden Anker en Heijnen
2009-06-09
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten); Motie van het lid van Gent c.s.
2009-06-09
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten); Amendement van het lid Heijnen
2009-06-09
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten); Motie van de leden Anker en Heijnen
2009-06-09
Wetsvoorstel van het lid Van Dijken tot wijziging van Gemeentewet (vrijstelling parkeerbelasting voor gehandicapten); Motie van de leden Roemer en van Gent