Stemmingen

Titel
Dossier nr.
Uitslag
Indiener (partij)
Indiener (persoon)
17567 stemmingen gevonden
2009-06-23
Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Gewijzigd Amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 13
2009-06-23
Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Amendement van het lid Dibi
2009-06-23
Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Gewijzigd Amendement van het lid Biskop ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 10
2009-06-23
Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Gewijzigd Amendement van het lid Dezentjé Hamming-Bluemink ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 21
2009-06-23
Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Amendement van het lid Dibi