Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

35267 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
14 februari 2011 - 11 maart 2011
Het bericht "Iran: Christians imprisoned wothout charge"
Harry van Bommel (SP), Wim Kortenoeven (PVV), Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU)
14 februari 2011
Het project 'Schoolwacht'
Ger Koopmans (CDA), Jack Biskop (CDA)
14 februari 2011 - 11 maart 2011
De exploderende kosten in de langdurige zorg
Pia Dijkstra (D66)
14 februari 2011 - 10 maart 2011
Het ontbreken van de Friese taal en cultuur in de adviesaanvraag voor cultuurbeleid
Jetta Klijnsma (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
14 februari 2011
Het bericht dat tweeduizend medewerkers van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen een cursus krijgen aangeboden om te leren omgaan en angst voor liften
Harm Beertema (PVV), Léon de Jong (PVV)
14 februari 2011 - 25 maart 2011
Het Besluit huisvesting
Elbert Dijkgraaf (SGP)
Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
14 februari 2011 - 26 april 2011
De onbevaarbaarheid van de Indische oceaan
Raymond Knops (CDA)
14 februari 2011 - 3 maart 2011
De vertrouwenscrisis tussen de ondernemingsraad en bestuur bij Thuiszorg Groningen, en de sponsoring door deze organisatie van FC Groningen
Fleur Agema (PVV)
14 februari 2011 - 7 maart 2011
Bezuinigingen bij het Rijk
Pierre Heijnen (PvdA)
Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
14 februari 2011 - 8 april 2011
Het diversiteitsbeleid en multiculturalisme bij Defensie
Marcial Hernandez (PVV)
14 februari 2011 - 17 maart 2011
Wanpraktijken bij het verlengen van hypotheken
Paulus Jansen (SP), Ewout Irrgang (SP)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
14 februari 2011 - 4 maart 2011
De rechten die deelnemers kunnen ontlenen aan hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Roos Vermeij (PvdA)
Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
De hoogte van verkeersboetes in relatie tot andere boetes
Kees van der Staaij (SGP)
11 februari 2011 - 24 maart 2011
Het in bescherming nemen van een veroordeelde pedofiele priester
Khadija Arib (PvdA)
11 februari 2011 - 10 maart 2011
Voortdurende dolfijnenslachtingen
Esther Ouwehand (PvdD)
11 februari 2011 - 23 februari 2011
De telefoontaps in de zaak Baybasin
Jeroen Recourt (PvdA)
11 februari 2011 - 23 maart 2011
Het nieuwe immigratierecord
Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV)
11 februari 2011 - 22 maart 2011
Een geheim plan voor huizen in de natuur
Lutz Jacobi (PvdA)
11 februari 2011 - 11 maart 2011
"Oermoeras"
Richard de Mos (PVV)
11 februari 2011 - 7 maart 2011
Eventuele prijsverhoging naar aanleiding van surfgedrag op internet
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)