Kamervraag 2012Z15093

Straffeloosheid bij moorden op Somalische journalisten

Ingediend 15 augustus 2012
Beantwoord 3 september 2012 (na 19 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15093.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3349.html
1. Amnesty International, 13 augustus 2012
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Somalia must end impunity for killing of media workers»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de Somalia Transitional Federal Governement (TFG) een vergaand onafhankelijk onderzoek moet instellen naar de recente moorden op Somalische journalisten? Indien nee, waarom niet?

  Ja.

 • Vraag 3
  Deelt u de oproep van Amnesty International die pleit voor het aanstellen van een onafhankelijke onderzoekscommissie die alle misdaden die onder het internationaal recht hebben plaatsgevonden registreert en vergaand onderzoek verricht naar deze misdaden? Indien ja, bent u bereid om dit voorstel onder de aandacht van de Somalische autoriteiten te brengen? Indien nee, waarom niet?

  De Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris Generaal van de VN, Augustine Mahiga, heeft de recente moorden op journalisten sterk veroordeeld en opgeroepen de huidige cultuur van straffeloosheid te doorbreken.
  De omstandigheden voor het doen van onafhankelijk onderzoek in Somalië zijn echter nog steeds moeilijk.
  Indien de veiligheid in Mogadishu en de rest van Somalië verder verbetert, zullen er naar verwachting meer mogelijkheden zijn voor onafhankelijk onderzoek op het gebied van mensenrechten. Mede in het licht van de motie Hachchi (22 831, nr. 71) dringt Nederland hierop aan.

 • Vraag 4
  Bent u bereid zowel in bilaterale contacten, als via de Europese Unie en de relevante VN- instrumenten, de Somalische autoriteiten blijvend aan te spreken op hun internationaalrechtelijke verplichtingen op het gebied van het eerbiedigen van mensenrechten? Indien nee, waarom niet?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15093
Volledige titel: Straffeloosheid bij moorden op Somalische journalisten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3349
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Timmermans over straffeloosheid bij moorden op Somalische journalisten