Kamervraag 2012Z15095

Het bericht “DUO gaf foute voorlichting zieke student”

Ingediend 15 augustus 2012
Beantwoord 29 augustus 2012 (na 14 dagen)
Indiener Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15095.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3326.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «DUO gaf foute voorlichting zieke student»?1 2

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is volgens u de oorzaak van deze fout van DUO?

  DUO heeft in korte tijd een grote aanpassing van haar administratieve processen moeten doorvoeren om een juiste indicatie van het collegegeld – wettelijk, verhoogd of instellings – aan de instellingen te kunnen geven. Op 31 juli is er nog een aanpassing van de wet in het Staatsblad gepubliceerd (Stb 2012, nr. 360) die begunstigend is voor chronisch zieken, gehandicapten en deeltijders.
  DUO doet er alles aan om de studenten zo goed mogelijk te informeren, maar omdat er op korte termijn veel wijzigingen in de langstudeerdersmaatregel zijn geweest, is het mogelijk dat de informatievoorziening door DUO enkele dagen niet helemaal volledig of niet juist is geweest.

 • Vraag 3
  Binnen welke termijn kan DUO deze fout herstellen?

  Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 1. De website www.duo.nl is up to date en geeft ook op dit specifieke punt de juiste informatie. Wel kan het zo zijn dat in individuele gevallen studenten aan de telefoon niet in alle gevallen de meest actuele informatie hebben gekregen.
  Waar DUO onjuiste informatie heeft gegeven, is dit inmiddels gecorrigeerd.

 • Vraag 4
  Worden de studenten die ten onrechte een langstudeerdersboete kregen, hierover op korte termijn persoonlijk geïnformeerd?

  De hoogte van het collegegeld wordt vastgesteld door de universiteit of hogeschool. Indien in eerste instantie door DUO een onjuiste indicatie is gegeven aan deze instelling, kan het zijn dat de instelling de student ten onrechte heeft aangemerkt als langstudeerder. Na aanpassing van haar administratieve processen zal DUO de juiste informatie omtrent de indicatie collegegeld zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen aan de instellingen. De instellingen zullen vervolgens de studenten het correcte bedrag in rekening brengen en eventueel teveel betaald collegegeld terugstorten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15095
Volledige titel: Het bericht “DUO gaf foute voorlichting zieke student”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3326
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Klaver over het bericht "DUO gaf foute voorlichting zieke student"