Kamervraag 2012Z15084

Het bericht dat energiebedrijven nog steeds niet openbaar maken of ze bloedkolen gebruiken

Ingediend 15 augustus 2012
Beantwoord 4 oktober 2012 (na 50 dagen)
Indieners Frans Timmermans (PvdA), Sjoera Dikkers (PvdA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD), Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen energie natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15084.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-202.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht getiteld «Geen schone handen bij import steenkool»? 1)
 • Vraag 2
  Klopt het bericht dat energiemaatschappijen na een al bijna twee jaar durende kolendialoog nog steeds niet openbaar maken of ze wel of geen bloedkolen gebruiken? Zo ja, deelt u de mening dat dit zo snel mogelijk moet veranderen? Zo nee, welke energiemaatschappijen maken mogelijk gebruik van bloedkolen uit Colombia of andere landen?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het strafbaar moet worden gesteld wanneer Nederlandse en Europese energiemaatschappijen willens en wetens bloedkolen, waar grove mensenrechtenschendingen aan kleven, importeren en/of gebruiken? Zo ja, op welke wijze gaat u hier voor zorgen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Op welke wijze stimuleert u actief dat energiebedrijven wel gaan rapporteren of ze bloedkolen importeren en/of gebruiken om elektriciteit op te wekken?
 • Vraag 5
  Kunt u als waarnemer bij de kolendialoog in uw antwoord aangeven welke concrete resultaten de dialoog de afgelopen twee jaar heeft geboekt en wat de planning is tot het einde van de dialoog? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Klopt het bericht dat sommige Nederlandse energiemaatschappijen kolen gebruiken afkomstig uit Colombiaanse mijnen van het bedrijf Drummond dat in de Verenigde Staten wordt aangeklaagd wegens betrokkenheid bij grove mensenrechtenschendingen en het vermoorden van vakbondsleden in dat land? Zo ja, welke Nederlandse energiemaatschappijen maken gebruik van deze kolen en wat vindt u daarvan?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15084
Volledige titel: Het bericht dat energiebedrijven nog steeds niet openbaar maken of ze bloedkolen gebruiken
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-202
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Timmermans en Dikkers over het bericht dat energiebedrijven nog steeds niet openbaar maken of ze bloedkolen gebruiken