Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

33486 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
22 juni 2010 - 27 juli 2010
De isolatieafstanden bij experimentele gentechaardappels
Esther Ouwehand (PvdD)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
22 juni 2010 - 13 juli 2010
Het toezicht op particuliere jeugdzorginstellingen zoals Salida crisisopvang
Nine Kooiman (SP)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
22 juni 2010 - 14 juli 2010
De berichten over fraude in de champignonteelt
Frans Weekers (VVD)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
22 juni 2010 - 15 juli 2010
De effecten van etnische diversiteit op onderwijsprestaties
Elbert Dijkgraaf (SGP)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
22 juni 2010 - 8 juli 2010
Pseudorechtspraak
Sharon Gesthuizen (SP)
21 juni 2010 - 19 augustus 2010
De problemen rondom de AIS-transponders
Farshad Bashir (SP)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
21 juni 2010 - 7 september 2010
De resistente schimmels in ziekenhuizen die tot infecties en zelfs doden leiden
Marianne Thieme (PvdD)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
21 juni 2010 - 13 september 2010
De betrokkenheid van Advanta en Bejo Zaden bij kinderarbeid in India
Sharon Gesthuizen (SP), Joël Voordewind (CU)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA), Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
18 juni 2010 - 9 juli 2010
De Turkse hulporganisatie IHH en de betrokkenheid van Turkije hierbij
Kees van der Staaij (SGP)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
18 juni 2010 - 22 juli 2010
De KNMG-richtlijn euthanasie bij verlaagd bewustzijn
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
18 juni 2010 - 9 juli 2010
Het bericht dat een succesvol concept voor het opvangen van kinderen met een lichamelijke handicap in het reguliere onderwijs na achttien jaar gedwongen wordt te stoppen
Boris van der Ham (D66)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
18 juni 2010 - 1 juli 2010
De reclame voor de Publieke Omroep op de Publieke Omroep
Mark Harbers (VVD)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
18 juni 2010 - 9 juli 2010
Het lot van Koerdische kinderen in gevangenissen in Turkije
Harry van Bommel (SP)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
18 juni 2010 - 20 juli 2010
Het gebruik van het kentekenregistratiesysteem ANPR voor strafrechtelijk onderzoek
Attje Kuiken (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
18 juni 2010 - 30 juni 2010
Invoering van de Balkenendenorm voor zorgbestuurders door weer een megavertrekbonus van vier ton
Fleur Agema (PVV)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
18 juni 2010 - 9 juli 2010
De bedreiging van ex-moslims
Joël Voordewind (CU), Arie Slob (CU)
17 juni 2010 - 9 juli 2010
Misstanden als onderbetaling en het in dienst hebben van illegale werknemers uit bijvoorbeerld Bulgarije in de champignonteelt
Ineke van Gent (GL)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
17 juni 2010 - 15 september 2010
De besteding van AWBZ-premies
Renske Leijten (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
17 juni 2010
Subsidie voor een WK-persreis
Jasper van Dijk (SP), Ewout Irrgang (SP)
17 juni 2010 - 19 augustus 2010
Huren in de particuliere sector
Jan van Bochove (SGP), Paulus Jansen (SP)