Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

34029 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
9 september 2010 - 30 november 2010
Een iftarmaaltijd in Slotervaart
Sietse Fritsma (PVV), Hero Brinkman (PVV)
9 september 2010 - 4 oktober 2010
Het niet verhypothekeren van huizen op erfpacht door banken
Betty de Boer (VVD)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
9 september 2010 - 5 oktober 2010
Het verdwijnen van kleinkunst en cabaret op Radio 2
Jasper van Dijk
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
9 september 2010 - 5 oktober 2010
Het bericht dat te weinig kinderen worden ingeënt tegen mazelen
Khadija Arib (PvdA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
9 september 2010 - 21 oktober 2010
De groepsuitzetting naar Irak
Joël Voordewind (CU)
9 september 2010
De bedreiging van Brabants drinkwater door ondergrondse opslag van kernafval in België
Paulus Jansen (SP)
9 september 2010 - 26 november 2010
Uitbuiting door toeleveranciers van C&A en H&M
Sharon Gesthuizen (GL), Cynthia Ortega-Martijn (CU), Sjoera Dikkers (PvdA), Joël Voordewind (CU), Bruno Braakhuis (GL)
9 september 2010 - 29 september 2010
Het voornemen om voorgenomen aanscherping van de energiepresentatie-eis voor Noord-Nederland los te laten
Linda Voortman (GL), Ineke van Gent (GL)
9 september 2010 - 24 september 2010
Het overdag afsluiten van uitzendinggemist.nl
Martijn van Dam (PvdA), Mariko Peters (GL)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
9 september 2010
Het bericht dat de brandweer C2000 beu is
Hero Brinkman (PVV), André Elissen (PVV)
9 september 2010 - 15 oktober 2010
Het houden van roofvogels en uilen als huisdieren
Esther Ouwehand (PvdD)
Gerda Verburg (CDA)
9 september 2010 - 29 september 2010
Hte bericht dat dementeren in een verpleeghuis over een langere periode voedsel voorgeschoteld kregen dat (ver) over de datum was
Fleur Agema (PVV)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
9 september 2010 - 7 oktober 2010
Het invoeren van een meldplicht voor datalekken
Sharon Gesthuizen (SP)
9 september 2010 - 8 oktober 2010
Het werkelijke brandstofverbruik van vermeend schone en zuinige auto's
Paulus Jansen (SP)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
9 september 2010 - 17 november 2010
Inadequaat handelen door de Centrale Autoriteit bij een kinderontvoeringszaak
Joël Voordewind (CU)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
9 september 2010 - 1 november 2010
Het verstrekken van voedsel aan gedetineerden in gevangenissen
Sharon Gesthuizen (SP)
Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
9 september 2010 - 29 september 2010
Het toelaten van chemische middelen ter bestrijding van de beschermde veenmol
Esther Ouwehand (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
8 september 2010 - 12 november 2010
Een HBO-docent die studenten zonder de vereiste kwaliteiten een diploma geeft
Jasper van Dijk
Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
8 september 2010 - 28 september 2010
Ontwikkelingen in Kashmir
Harry van Bommel (SP)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
8 september 2010 - 14 oktober 2010
Het bericht dat Defensie voornemens is een nieuw defensiemuseum te bouwen en de aanbesteding plaatsvindt in het derde kwartaal van 2010
Marcial Hernandez (PVV)