Kamervraag 2012Z14634

De subsidiestop van het Institut Néerlandais in Parijs

Ingediend 19 juli 2012
Beantwoord 1 oktober 2012 (na 74 dagen)
Indiener Alexander Pechtold (D66)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14634.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-159.html
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat het Institut Néerlandais, de grootste culturele post van Nederland in het buitenland, van groot belang is voor de Nederlandse culturele diplomatie? Zo neen, waarom niet?
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het bericht «Institut Néerlandais reageert op subsidiestop», waarin het instituut er op aandringt om de beslissing over de subsidiestop uit te stellen tot na de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012?1
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven waarom de kosten voor het eerst sinds 1957 zo hoog worden geacht dat er wordt overgegaan tot sluiting? Kunt u aangeven waarom een «moderner» model volgens u moet leiden tot sluiting van het hele instituut?
 • Vraag 4
  Kunt u onderbouwen waarom «culturele missies als die in Berlijn, Londen of New York meer cultureel rendement zouden opleveren»?2
 • Vraag 5
  Wat gebeurt er met de kunstcollectie uit de nalatenschap van Frits Lugt?
 • Vraag 6
  Kunt u uitleggen hoe een subsidiestop zal leiden tot «meer financiële ruimte voor culturele programmering», zoals u in uw persbericht van 13 juli 2012 stelt?3
 • Vraag 7
  Bent u bereid de beslissing aan een volgend, missionair kabinet over te laten? Zo neen, waarom niet? Noot: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen over hetzelfde onderwerp van de leden Van der Werf en Ormel (CDA), ingezonden 18 juli 2012 (vraagnummer 2012Z14600).

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14634
Volledige titel: De subsidiestop van het Institut Néerlandais in Parijs
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-159
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Pechtold over ‘Subsidiestop van het Institut Néerlandais’