Kamervraag 2012Z14792

Het bericht ‘Surinamers ‘belegeren’ Nederlandse ambassade’

Ingediend 31 juli 2012
Beantwoord 23 augustus 2012 (na 23 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14792.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3272.html
1. De Ware Tijd, 28 juli 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Surinamers «belegeren» Nederlandse ambassade»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de Nederlandse ambassade in Paramaribo een enorme achterstand heeft met het afhandelen van visumaanvragen en dat iedereen die nu een aanvraag indient, pas rond midden augustus aan de beurt is? Zo ja, hoe is deze achterstand ontstaan? Zo nee, wat zijn dan de feiten?

  Er is geen achterstand. Iedere visumaanvraag, mits compleet en in orde door de indiener aangeleverd, wordt binnen vijf werkdagen afgehandeld.
  Om aan de zomerpiek het hoofd te bieden, is naar aanleiding van de ervaringen met de piekperiode in 2011 extra apparatuur in gebruik genomen en is het personeel in de maanden juni tot en met augustus uitgebreid.

 • Vraag 3
  Is het waar dat er ieder jaar in de maanden juni, juli en augustus een piek is in de visumaanvragen en dat die piek ook dit jaar te voorzien was? Zo ja, waarom is er dan dit jaar onvoldoende menskracht beschikbaar om achterstanden en lange wachttijden te voorkomen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Is het waar dat een woordvoerder van de ambassade heeft gezegd «Er zijn gewoon bakken met aanvragen die zich opstapelen»? Betekent dit dat de achterstand in de afhandeling oploopt in plaats van wordt weggewerkt?

  Zie het antwoord op vraag 3.

 • Vraag 5
  Deelt u de bezorgdheid van de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Reisagenten (Asra) dat de achterstand in de afhandeling kan inhouden dat de meeste mensen, die naar Nederland op vakantie willen, deze vakantie aan zich zien voorbijgaan? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Gaat u extra capaciteit inzetten om op zo kort mogelijke termijn de achterstand in de visumafhandeling weg te werken? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14792
Volledige titel: Het bericht ‘Surinamers ‘belegeren’ Nederlandse ambassade’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3272
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Van Bommel over het bericht 'Surinamers 'belegeren' Nederlandse ambassade'