Kamervraag 2012Z14828

Het bericht dat ECB president Draghi lid zou zijn van een lobbygroep van grote banken

Ingediend 1 augustus 2012
Beantwoord 3 augustus 2012 (na 2 dagen)
Indiener Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen financieel toezicht financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14828.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3165.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat ECB president Draghi lid zou zijn van een lobbygroep van banken1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe apprecieert u het bericht dat de Europese ombudsman een onderzoek is begonnen, in het licht van mogelijke gevolgen voor het vertrouwen in de ECB en de gevolgen voor de financiële markten?

  Op 24 juli jongstleden heeft de Europese ombudsman een onderzoek geopend naar aanleiding van een klacht dat het lidmaatschap van ECB-president Draghi van de «Group of Thirty» onverenigbaar zou zijn met de onafhankelijkheid, reputatie en integriteit van de ECB. De «Group of Thirty» is een reeds in 1978 opgerichte groep, waarvan voormalig ECB-president Trichet momenteel voorzitter is. Het is een forum waarin vooraanstaande vertegenwoordigers uit zowel de private en de publieke sector als de academische wereld zitting hebben. Huidige leden van deze groep zijn o.a. de hoogleraren Rogoff, Feldstein en Krugman, de voormalige president van de FED Volcker en de huidige president van de Bank of England King. In de «Group of Thirty» wordt periodiek van gedachten gewisseld over internationale economische en financiële aangelegenheden. Meer informatie over dit forum is te vinden op www.group30.org.
  Ik heb alle vertrouwen in de Europese Centrale Bank en haar directie en wacht met belangstelling het besluit van de Europese ombudsman af.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat de heer Draghi hangende het onderzoek gewoon kan blijven functioneren? Zo ja, waarom? Zo niet, welke stappen bent u van plan te ondernemen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen voor het algemeen overleg van donderdag 2 augustus 2012 beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14828
Volledige titel: Het bericht dat ECB president Draghi lid zou zijn van een lobbygroep van grote banken
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3165
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Klaver over het bericht dat ECB president Draghi lid zou zijn van een lobbygroep van grote banken