Kamervraag 2012Z15131

De peildatum voor de langstudeerboete

Ingediend 16 augustus 2012
Beantwoord 29 augustus 2012 (na 13 dagen)
Indiener Tanja Jadnanansing (PvdA)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15131.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3318.html
1. De Volkskrant, 16 augustus 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Wie een jaar te lang studeert, betaalt 3000 euro boete»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Waarom is ervoor gekozen om de peildatum op 1 november te stellen, waardoor veel studenten ongemerkt, via de zogenaamde 1 februariregeling, hun uitloopjaar al opgesoupeerd hebben?

  De peildatum van langstudeerdersmaatregel is 30 september en niet 1 november. Als de student op deze datum is ingeschreven, telt dit inschrijvingsjaar mee voor de langstudeerdersmaatregel. De student moet dus niet vóór 1 november maar voor 30 september zijn uitgeschreven.
  Het recht op studiefinanciering en meer specifiek de mogelijkheid om per 1 februari van het eerste jaar van de inschrijving de opleiding te stoppen en daarvoor de prestatiebeurs niet als lening te houden, staat los van de langstudeerdersmaatregel. Als de student van de 1 februari-regeling gebruikt maakt, heeft hij dus dit inschrijvingsjaar verbruikt omdat hij in de maand september ingeschreven is geweest in het hoger onderwijs.
  Er is in de wet gekozen voor één peilmoment om de administratieve lasten voor de instellingen te beperken en te zorgen voor een zo transparant mogelijk systeem voor studenten.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om de regels betreffende de peildatum voor de langstudeerregeling, voor zover deze nog gaat gelden, aan te passen zodat studenten hun uitloopjaar niet meer ongemerkt verbruiken? Zo nee, waarom niet?

  Nee, de peildatum voor de langstudeerdersmaatregel is bij wet geregeld. Deze peildatum is dezelfde als voor de bekostiging, namelijk 30 september.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15131
Volledige titel: De peildatum voor de langstudeerboete
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3318
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Jadnanansing over de peildatum voor de langstudeerboete