Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

33486 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
9 juli 2010 - 4 augustus 2010
Het gebruik van rapedrug
Madeleine van Toorenburg (CDA)
9 juli 2010 - 29 juli 2010
Het vertrek van MSD
Bruno Braakhuis (GL)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
9 juli 2010 - 11 augustus 2010
De toename van het aantal gevallen van diefstal met geweld met meer dan een kwart
Lilian Helder (PVV)
9 juli 2010 - 31 augustus 2010
Het rapport 'Beleidsgericht onderzoeksprogramma fijn stof'
Liesbeth van Tongeren (GL)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
9 juli 2010 - 12 juli 2010
Exclusief verstrekte uitzendrechten van de inhuldiging van het Nederlands elftal
Anouchka van Miltenburg (VVD)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
9 juli 2010 - 27 augustus 2010
De massale ontduiking van de CAO in de taxibranche
Paul Ulenbelt (SP), Paulus Jansen (SP)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
9 juli 2010 - 4 augustus 2010
Amerikaanse-Israëlische overeenkomsten over Israëls kernwapenambiguïteit
Harry van Bommel (SP)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
9 juli 2010 - 12 juli 2010
Delen van de huldiging die exclusief zijn verkocht door de KNVB aan SBS
Joop Atsma (CDA)
André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
8 juli 2010 - 15 juli 2010
Het instellen van een 'Geen gezeur aan mijn deur register'
Bruno Braakhuis (GL)
Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
8 juli 2010 - 20 augustus 2010
Overlast van arbeidsmigranten op bungalowpark Patersven te Zundert
Sadet Karabulut (SP), Attje Kuiken (PvdA)
8 juli 2010 - 6 oktober 2010
Het meetellen van biokerosine voor de bijmengverplichting van biobrandstoffen binnen de EU
Ger Koopmans (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
8 juli 2010 - 24 augustus 2010
De voortdurende bezuinigingen op de gevangenissen
Sharon Gesthuizen (SP)
8 juli 2010 - 4 augustus 2010
Het toepassen van vervangende hechtenis door het CJIB
Sadet Karabulut (SP)
8 juli 2010 - 19 juli 2010
Het bericht dat een Zuid-Afrikaanse hulporganisatie mogelijk enkele tonnen Nederlands belastinggeld heeft verduisterd
Johan Driessen (PVV)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
8 juli 2010 - 10 september 2010
Het eindverslag van de externe toezichthouder bij woningcorporatie Servatius
Sadet Karabulut (SP)
8 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het innen van bestuursrechtelijke zorgpremie bij onderbewindgestelden
Henk van Gerven (SP), Renske Leijten (SP)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
8 juli 2010 - 22 juli 2010
De voortgang van de toewijzing van de 26e Nederlandse zetel in het Europees Parlement
Louis Bontes (PVV)
8 juli 2010 - 17 augustus 2010
Het bericht dat bij een grootschalige controle in de Utrechtse wijk Ondiep ruim 7 miljoen euro aan fraude aan het licht is gekomen op onder meer uitkeringen
Léon de Jong (PVV)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
8 juli 2010 - 19 augustus 2010
De samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en Sjanghai op het gebied van revalidatie- en gehandicaptenzorg
Gerard Schouw (D66)
8 juli 2010 - 16 september 2010
Kosten voor schoolboeken die onterecht aan ouders worden doorberekend
Manja Smits (SP)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)