Kamervraag 2012Z15310

De uitspraken van de Amerikaanse president Obama over eventueel militair ingrijpen in Syrië

Ingediend 23 augustus 2012
Beantwoord 11 oktober 2012 (na 49 dagen)
Indieners Raymond Knops (CDA), Henk Jan Ormel (CDA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15310.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-253.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de uitspraken van de Amerikaanse president Obama over eventueel militair ingrijpen in Syrië, op het moment dat het regime overgaat tot het gebruik van onconventionele wapens?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat gebruik en verspreiding van deze wapens een groot risico voor de gehele regio met zich meebrengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de woorden van president Obama te ondersteunen?
 • Vraag 3
  Deelt u de bezorgdheid over de positie van christenen in Syrië? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier wordt binnen het huidige beleid ten aanzien van Syrië met deze specifieke bevolkingsgroep rekening gehouden?
 • Vraag 4
  Bent u bereid het Turkse pleidooi om een bufferzone langs de Syrische grens in te stellen te ondersteunen? Zo nee, op welke manier zullen de Syrische vluchtelingen volgens u moeten worden opgevangen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15310
Volledige titel: De uitspraken van de Amerikaanse president Obama over eventueel militair ingrijpen in Syrië
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-253
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Ormel en Knops over de uitspraken van de Amerikaanse president Obama over eventueel militair ingrijpen in Syrië