Kamervraag 2012Z15279

Het hardhandige optreden van de Zimbabwaanse politie tegen LGTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex) activisten

Ingediend 22 augustus 2012
Beantwoord 17 september 2012 (na 26 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15279.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3482.html
1. Amnesty International – Zimbabwe: Halt police intimidation of LGBTI activists – 17 augustus 2012
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichtgeving over de arrestatie van leden van de LGBTI organisatie «Gays and Lesbians of Zimbabwe» (GALZ)?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het hardhandige optreden van de Zimbabwaanse politie tegen LGBTI activisten?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of de veiligheid van leden van GALZ in gevaar is? Indien ja, bestaat de mogelijkheid voor de Nederlandse ambassade om deze activisten te bezoeken? Indien dit niet het geval is, bent u bereid dit te bewerkstelligen? Indien nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om de Zimbabwaanse autoriteiten aan te spreken op het gegeven dat de Zimbabwaanse grondwet en andere Zimbabwaanse wetten expliciet passages bevatten over vrijheid van meningsuiting en vergadering en het recht op demonstratie? Indien nee, waarom niet?

  Mede op Nederlands aandringen heeft de EU kort na het incident haar ernstige zorgen over de situatie uitgesproken tegenover de Zimbabwaanse overheid. De EU heeft Zimbabwe opgeroepen de internationale mensenrechtenverplichtingen te respecteren. Zowel Nederland als de EU wijst de Zimbabwaanse autoriteiten op de noodzaak deze verplichtingen na te komen.

 • Vraag 5
  Wat bent u van plan te ondernemen om de Zimbabwaanse autoriteiten te wijzen op hun internationaalrechtelijke verplichtingen op het vlak van mensenrechten, nu zij zo duidelijk in strijd handelen met die verplichtingen? Bent u bereid zowel in bilaterale contacten, als via de Europese Unie de Zimbabwaanse autoriteiten hierop in heldere bewoordingen aan te spreken en de Kamer hier op korte termijn over te informeren? Indien nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15279
Volledige titel: Het hardhandige optreden van de Zimbabwaanse politie tegen LGTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex) activisten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3482
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Timmermans over het hardhandige optreden van de Zimbabwaanse politie tegen LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex) activisten