Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 september 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Ter informatie
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Ter informatie
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)