58,7 %
41,3 %

CU

GL

DENK

PVV

SGP

SP

BIJ1

PvdA

PvdD

FVD

D66

JA21

BBB

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

Volt

VVD

CDA


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S.

Voorgesteld 8 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de huidige overgang p.o./vo de selectie voor veel leerlingen te vroeg komt;

overwegende dat het in het belang van veel leerlingen is om deze overgang anders in te richten;

constaterende dat zolang het huidige systeem van vroege selectie gehanteerd wordt, dit systeem optimaal moet functioneren met één centraal aanmeldmoment voor het vo;

van mening dat het voorliggende wetsvoorstel en het vervroegen van de

eindtoets leidt tot een groot verlies aan onderwijstijd, met als gevolg een versterking van kansenongelijkheid;

verzoekt de regering, in overleg met alle betrokkenen bij de overgang p.o./vo te komen tot één centraal aanmeldmoment zo laat mogelijk in het schooljaar van groep 8,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Bisschop

De Hoop