Gepubliceerd: 7 september 2021
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35671-14.html
ID: 35671-14
Origineel: 35671-12

100,0 %
0,0 %

Fractie Den Haan

DENK

PvdA

GL

PvdD

SP

FVD

PVV

BBB

SGP

D66

VVD

BIJ1

Groep Van Haga

Volt

JA21

CDA

CU


Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 7 september 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel J, wordt na het voorgestelde artikel 45e een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 45f. Calamiteitentoets

Onze Minister draagt zorg voor de beschikbaarheid van een doorstroomtoets als bedoeld in artikel 45b, derde lid, voor situaties waarin als gevolg van onvoorziene omstandigheden voor een school geen doorstroomtoets beschikbaar is.

II

In artikel III, onderdeel G, wordt na het voorgestelde artikel 48f een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 48g. Calamiteitentoets

Onze Minister draagt zorg voor de beschikbaarheid van een doorstroomtoets als bedoeld in artikel 48c, derde lid, voor situaties waarin als gevolg van onvoorziene omstandigheden voor een school geen doorstroomtoets beschikbaar is.

III

In artikel V, onderdeel G, wordt na het voorgestelde artikel 51e een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 51f. Calamiteitentoets

Onze Minister draagt zorg voor de beschikbaarheid van een doorstroomtoets als bedoeld in artikel 51b, tweede lid, voor situaties waarin, als gevolg van onvoorziene omstandigheden, voor een school geen doorstroomtoets beschikbaar is.

Toelichting

Het wetsvoorstel verplicht scholen tot het afnemen van een doorstroomtoets. Tegenover deze wettelijke verplichting staat echter geen wettelijke garantie dat er altijd een calamiteitendoorstroomtoets beschikbaar zal zijn als de markt niet in staat blijkt in een doorstroomtoets te voorzien voor (een deel van) de scholen. Die situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als bij een toetsaanbieder na ommekomst van de aanmeldtermijn iets gebeurt waardoor de reeds ontwikkelde doorstroomtoets verloren gaat en ook de terugvaloptie van de aanbieder niet aangeboden kan worden, of wanneer er geen enkele marktpartij bereid is een vervangende doorstroomtoets aan te bieden. Gelet op de grondwettelijke zorgplicht van de regering voor het onderwijs en gezien het belang van de doorstroomtoets is het noodzakelijk dat de wet duidelijk regelt dat de overheid verantwoordelijk blijft voor de beschikbaarheid van een doorstroomtoets. Dit amendement bepaalt daarom expliciet dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te allen tijde de verantwoordelijkheid draagt om voor scholen een doorstroomtoets beschikbaar te hebben. Schoolbesturen kunnen niet vrijelijk voor de calamiteitendoorstroomtoets van de overheid kiezen. Die doorstroomtoets is uitsluitend beschikbaar als de markt van private aanbieders tekortschiet. De wijze waarop de Minister in de ontwikkeling van een doorstroomtoets voorziet, die na ontwikkeling voor een aantal jaren beschikbaar kan blijven, tot het moment dat deze wordt ingezet, wordt door dit amendement niet dwingend voorgeschreven. Gedacht zou bijvoorbeeld kunnen worden aan een aanbesteding. Zo geldt voor Bonaire bijvoorbeeld dat reeds was voorzien dat de markt geen doorstroomtoets zou aanbieden. Door de regering is aangekondigd dat op Bonaire door middel van een aanbesteding in een doorstroomtoets zal worden voorzien. Dit amendement garandeert dat ook op Bonaire altijd een doorstroomtoets aanwezig is. Uiteraard is de doorstroomtoets die de regering aanbiedt bij onvoorziene omstandigheden van dezelfde kwaliteit als de reguliere doorstroomtoetsen.

Bisschop