Stemming

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

56,0 %
44,0 %


BBB

SP

BIJ1

CDA

PVV

SGP

CU

PvdD

Groep Van Haga

GL

PvdA

VVD

Volt

JA21

Fractie Den Haan

D66

FVD

DENK