Stemming

Motie van het lid Peters over de consequenties van de concentratie van taken bij het CvTE

98,0 %
2,0 %


Groep Van Haga

PvdA

Fractie Den Haan

PvdD

GL

PVV

CDA

SGP

BBB

BIJ1

SP

CU

DENK

JA21

VVD

Volt

FVD

D66


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID PETERS

Voorgesteld 8 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het onderhavige wetsvoorstel een concentratie van taken bij het College voor Toetsen en Examens komt te liggen;

verzoekt de regering, aandacht te hebben voor de consequenties van de concentratie van taken bij het CvTE met betrekking tot de doorstroomtoetsen p.o., dit doorlopend te evalueren, en bij negatieve consequenties de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters


Motie van het lid Peters over de consequenties van de concentratie van taken bij het CvTE

2021-09-08
Dossier: 35671
Indiener(s): Wil Peters (KVP)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35671-20.html