Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Van Meenen ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van de koppeling aan de referentieniveaus

39,3 %
60,7 %


DENK

SP

BBB

FVD

PVV

CU

JA21

PvdD

D66

CDA

Volt

GL

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PvdA

BIJ1

SGP

VVD


Nr. 24 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN VAN MEENEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 8 september 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel J, vervalt in het voorgestelde artikel 45b, tweede lid, «, met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen».

II

In artikel III, onderdeel G, vervalt in het voorgestelde artikel 48c, tweede lid, «, met inachtneming van de referentieniveaus Nederlandse taal en de referentieniveaus rekenen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen».

Toelichting

Het wettelijke systeem van referentieniveaus kent als eerste ijkpunt welbewust groep 8 van de basisschool. Het is dus niet mogelijk om te verplichten dat toetsen ook in eerdere groepen gebaseerd moeten zijn op de referentieniveaus. Het amendement schrapt daarom de verplichting om ook de LVS-toetsen te baseren op de referentieniveaus en sluit daarmee overigens aan bij de regeling voor Caribisch Nederland. Bij de verdere ontwikkeling van het curriculum en de herziening van de referentieniveaus kan bezien worden of tussenniveaus toegevoegd moeten worden.

Bisschop Van Meenen


Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Van Meenen ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van de koppeling aan de referentieniveaus

2021-09-08
Dossier: 35671
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35671-24.html