Stemming

Motie van het lid Van Meenen c.s. over één centraal aanmeldmoment zo laat mogelijk in het schooljaar van groep 8

58,7 %
41,3 %


CU

GL

DENK

PVV

SGP

SP

BIJ1

PvdA

PvdD

FVD

D66

JA21

BBB

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

Volt

VVD

CDA


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S.

Voorgesteld 8 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de huidige overgang p.o./vo de selectie voor veel leerlingen te vroeg komt;

overwegende dat het in het belang van veel leerlingen is om deze overgang anders in te richten;

constaterende dat zolang het huidige systeem van vroege selectie gehanteerd wordt, dit systeem optimaal moet functioneren met één centraal aanmeldmoment voor het vo;

van mening dat het voorliggende wetsvoorstel en het vervroegen van de

eindtoets leidt tot een groot verlies aan onderwijstijd, met als gevolg een versterking van kansenongelijkheid;

verzoekt de regering, in overleg met alle betrokkenen bij de overgang p.o./vo te komen tot één centraal aanmeldmoment zo laat mogelijk in het schooljaar van groep 8,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Bisschop

De Hoop


Motie van het lid Van Meenen c.s. over één centraal aanmeldmoment zo laat mogelijk in het schooljaar van groep 8

2021-09-08
Dossier: 35671
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Habtamu de Hoop (PvdA), Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35671-23.html