Stemming

Motie van de leden Kwint en Westerveld over het tijdig afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen

100,0 %
0,0 %


PvdD

VVD

SP

BBB

CDA

SGP

PvdA

Volt

GL

JA21

FVD

BIJ1

DENK

Groep Van Haga

CU

Fractie Den Haan

PVV

D66


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN WESTERVELD

Voorgesteld 8 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er zorgen zijn over het op tijd afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen die doorstromen naar praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteuning;

overwegende dat het tijdig afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk is om administratieve rompslomp en mogelijke uitval van leerlingen hierdoor te voorkomen;

verzoekt de regering, specifiek te monitoren of toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs of vmbo met leerwegondersteunend onderwijs doorstromen op tijd worden afgegeven zodat er geen uitvoeringsproblemen ontstaan bij de aanmelding voor het voortgezet onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Westerveld


Motie van de leden Kwint en Westerveld over het tijdig afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen

2021-09-08
Dossier: 35671
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35671-16.html