Stemming

Motie van de leden Peters en Paul over terugkoppeling van middelbare scholen aan basisscholen over de schooladviezen

99,3 %
0,7 %


DENK

Groep Van Haga

CU

SP

PVV

GL

SGP

FVD

VVD

Fractie Den Haan

BBB

D66

JA21

BIJ1

CDA

PvdA

PvdD

Volt


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN PAUL

Voorgesteld 8 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat middelbare scholen aan basisscholen terugkoppelen in hoeverre leerlingen na verloop van tijd nog op het niveau zitten van het schooladvies, maar niet duidelijk is in hoeverre basisscholen in deze terugkoppeling aanleiding zien hun schooladviezen nog eens tegen het licht te houden indien er bepaalde trends te ontdekken zijn;

overwegende dat het van belang is dat basisscholen dit soort informatie goed analyseren om de voorspellende waarde van hun adviezen te verbeteren;

verzoekt de regering, om samen met de scholen in het funderend onderwijs en andere onderwijsorganisaties te komen tot een monitoring van de terugkoppeling van middelbare scholen gekoppeld aan een analyse om de voorspellende waarde van de schooladviezen te verhogen, en de Kamer hier voor de begrotingsbehandeling over te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Paul


Motie van de leden Peters en Paul over terugkoppeling van middelbare scholen aan basisscholen over de schooladviezen

2021-09-08
Dossier: 35671
Indiener(s): Wil Peters (KVP), Mariƫlle Paul (VVD)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35671-19.html