96,7 %
3,3 %

PvdA

Fractie Den Haan

SGP

BBB

FVD

CU

DENK

PvdD

Groep Van Haga

PVV

CDA

BIJ1

JA21

VVD

Volt

SP

GL

D66


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

Voorgesteld 8 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het opstellen van een schooladvies geen vast onderdeel is op alle pabo's;

overwegende dat het schooladvies gebaseerd wordt op het advies van meerdere leraren;

van mening dat daarom elke leraar in het primair onderwijs zou moeten weten hoe het schooladvies tot stand komt en kennis hebben over hoe je zelf een advies uitbrengt over het niveau van een leerling;

verzoekt de regering, in samenwerking met de pabo's schooladvisering een vast onderdeel te laten zijn van de opleiding vanaf collegejaar 2022–2023,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Peters

Westerveld

Paul